1. Jawad, Laith A.
  1. Biogeography, 15: 49-54.
 2. Jayaram, K.C.
  1. Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 24: 29-32.
 3. Jeon, Sang-Rin “c Λ—Ω
  1. Biogeography, 1: 49-56.
 4. Jiang, Wei Σ ‰q
  1. Biogeography, 3: 1-11, 13-31.
 5. Jimbo, Katsuaki _•Ϋ Ž–Ύ
  1. Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 66: 7-16.
  2. Biogeography, 15: 85-94.
 6. Jin, Mei-Lei ‹ΰ ‹θεQ
  1. Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 47: 69-71.
 7. Jinno, Naohiko _–μ ’Ό•F
  1. Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 64: 219-226.
 8. Jintoku, Takashi _“Ώ —²
  1. Biogeography, 13: 25-29.