Paratrechina Motschoulsky 1863

アメイロアリ属

type: Paratrechina currens Motschoulsky 1863

動物界 節足動物門 単肢亜門 昆虫綱 ハチ目 アリ科


 1. Paratrechina longicornis (Latreille 1802)
  1. Paratrechina longicornis ヒゲナガアメイロアリ
   Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 64: 125-134; 69: 86-88 table 1-3; 70: 145 table 1, 147; 71: 133, 136.
  2. Paratrechina longicornis
   Biogeography, 14: 65-75, 17: 93 table 1.
 2. moved taxa to Nylanderia Emery 1906
  1. Paratrechina amia (Forel 1913) ケブカアメイロアリ
  2. Paratrechina flavipes (F. Smith 1874) アメイロアリ
  3. Paratrechina sakurae (Ito 1914) サクラアリ